Teorie

Obecné zapojení FVE

V časopise Zpravodaj OEZ z roku 2010/1 je moc pěkný článek o obecném zapojení fotovoltaické elektrárny. Je tam znázorněn tok energie od fotovoltaického panelu přes jistící přístroje až k zapojení do distribuční soustavy. Celý článek je stručným a věcným popisem problematiky FVE v provozu s distribuční soustavou, takže si z něj dovolujeme citovat nejen obrázky, […]

Způsoby provozování fotovoltaické elektrárny

V základě se dá říci, že máme 3 možnosti, jak provozovat fotovoltaickou elektrárnu: a) ostrovní provoz b) provoz spolu s distribuční soustavou c) provoz kombinovaný, říká se mu hybridní Ostrovní provoz Jak už název napovídá, jedná se o provoz FVE, která není spojena s vnějším světem. K provozování není třeba žádné stavební povolávání, žádné papírování […]

Spojování fotovoltaických článků

V praxi nelze využít pouze jednoho fotovoltaického článku kvůli jeho malým hodnotám napětí a proudu, a proto je nutné tvořit sérioparalelní kombinaci článků pro dosažení potřebných parametrů. Při zapojování článků do série zvyšujeme napětí. Běžně dostupné panely jsou s 36 – 72 články zapojenými do série, což dává výsledné napětí při napětí 0,5V na jeden […]

Druhy fotovoltaických článků

Monokrystalické solární panely Dají se poznat podle naprosto černé barvy. Vyrábějí se řezáním tenkých plátků (waferů) z jednoho jediného krystalu křemíku, což jim dává některé výhodné vlastnosti, ale také to znamená nejnáročnější výrobu. Ze všech typů fotovoltaických článků má ten monokrystalický největší účinnost – kolem 20 %, tedy za ideálního osvětlení a samozřejmě ve správném […]

Historie fotovoltaického článku

Historie fotovoltaického článku se datuje od roku 1839, kdy francouzský fyzik Alexander Edmond Becquerel jako první objevil fotoelektrický jev. Konkrétně fotoelektrický jev vnější – fotoemisi. Dále lze rozlišit další dvě formy fotoelektrického jevu, a to fotovoltaický jev, kterým se budeme zabývat, při kterém elektrony setrvávají v materiálu a fotoionizaci. Ovšem první fotovoltaický článek zkonstruovali roku […]

Přesunout se na začátek