eFVE.cz

Portál o fotovoltaických elektrárnách

Praxe

Dry kontakt u střídače a jeho využití

Už jste o něm určitě slyšeli – dry kontakt. Je to v podstatě bezpotenciálový kontakt u střídače, není na něm žádné napětí a umí být sepnut nebo vypnut. To vše se děje na základě nastavení střídače. Záleží, jaký střídač máte a co umí. Některé střídače umí nastavit sepnutí kontaktu třeba na základě velikosti aktuálního (nebo […]

Mapa přetoků – zapojí mě s přetoky nebo pouze bez přetoků?

V dnešní době začíná již být problém připojit fotovoltaicku elektrárnu k sítí s povolenými přetoky. Nejenom, že se zvýšil počet instalací, ale nyní se zvedl i instalovaný výkon bez licence – na 50 kW. Vznikají proto různé mapy a seznamy, kde je je možné i elektřinu z přetoků prodávat. Firma EG.D nakonec vytvořila i interaktivní […]

Jak hasit FVE na rodinném domě – metodický pokyn

Sotva jsem dopsal článek Jak hasit FVE obecně, tak jsem našel i metodický pokyn přímo ušitý na rodinné domy. Má číslo P47 a ocitujeme opět hlavní pasáže. Najdeme ho zase na stejném odkaze jako v předchozím článku, tj. tady „Pro účel tohoto metodického listu se FV systémem rozumí zařízení umístěné obvykle na střechách obytných budov s výkonem […]

Jak hasit fotovoltaickou elektrárnu – metodický pokyn

O hašení FVE se toho dost mluví, hasiči prý nehasí a nechávají objekt shořet. Dozvídám se to od revizních techniků, elektrikářů i hasičů samotných. naštěstí na to máme Metodický list P48, který najdete třeba tady. O čem shruba mluví? Citujme podstatné pasáže: „Pro účel tohoto metodického listu se FV elektrárnou systémem rozumí tato zařízení umístěné na […]

Propojení fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem

Zákazníci často chtějí zároveň tepelné čerpadlo a fotovoltaickou elektrárnu zároveň. Částečně kvůli dotacím, částečně proto, že rekonstruují a chtějí to mít prostě hotové zaráz. Jejich představa o tomto propojení TČ s FVE je asi takováto. Sluníčko svítí, sepne se tepelné čerpadlo a my topíme zadarmo. Laicky je to určitě v pořádku, má to ale svá […]

Nový kalkulátor solárních elektráren z technického hlediska

Na subdoméně https://calc.efve.cz naleznete pomůcky na výpočet FVE a jejího umístění. Postupně přibývají další a další stránky s jednoduchými výpočty, pomocí kterých si elektrárnu navrhne každý. Zpočátku jde zejména o její umístění v  krajině, natočení panelů a určení orientace panelů pro co nejlepší výsledky.

Přesunout se na začátek