eFVE.cz

Portál o fotovoltaických elektrárnách

Jak hasit fotovoltaickou elektrárnu – metodický pokyn

O hašení FVE se toho dost mluví, hasiči prý nehasí a nechávají objekt shořet. Dozvídám se to od revizních techniků, elektrikářů i hasičů samotných. naštěstí na to máme Metodický list P48, který najdete třeba tady. O čem shruba mluví? Citujme podstatné pasáže:

„Pro účel tohoto metodického listu se FV elektrárnou systémem rozumí tato zařízení umístěné na rozlehlých střechách zpravidla průmyslových budov nebo skladovacích hal nebo na volném prostranství s velkým množstvím FV panelů v řadách (sekcích), s výkony nad 10 kWp.“

Takže toto už je průšvih, protože RD mají většinou do 10 kWp výkonu na střeše.

Další důležitá citace:

„Při hasebních pracích s nemožností odpojení elektrické energie nad 400 V je možno v odůvodněných případech uplatnit oprávnění velitele zásahu dle právního předpisu 6) „Velitel zásahu je oprávněn na nezbytnou dobu záchranu osob, zvířat nebo majetku přerušit v případě, kdy již nelze, ani přes vynaložení všech dostupných sil a prostředků, osoby, zvířata nebo majetek zachránit anebo pokračování v zásahu by bezprostředně ohrožovalo život zasahujících hasičů.“

Tady je zase důležitá ta hodnota 400 V – takže do 400 V není velitel oprávněn přerušit záchranu.

Poslední důležitý odstavec, kde se také mluví o 400 V:

Požáry FV elektráren rozdělujeme na: a) požár elektroinstalace FV elektráren, zejména měniče napětí nebo jistících prvků v rozvodech DC nebo AC. K uvedenému požáru se přistupuje stejně jako při hoření elektrických zařízení. Používají se nevodivá hasiva, např. CO2, práškové přenosné hasicí přístroje, popř. se aplikuje hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V. Nutno postupovat s ohledem na nebezpečí úrazu elektrickým proudem . Pokud to lze, hořící zařízení (např. měnič) se odpojí od ostatních částí FV elektrárny zejména FV panelů a FV elektrárna odpojí od elektrické rozvodné sítě objektu popř. trafostanice, v krajním případě je možné nechat místo vyhořet.

Tady tím posledním budou hasiči argumentovat, až Vám nechají dům vyhořet.

Řešení? No mít stringy s maximálním napětím 400 V a mít to čitelně napsáno na rozvaděči vedle piktogramu FVE. To by si měl přečíst velitel zásahu a protože jde o zařízení do 400 V tak hasit třeba i vodou.

 

.

 

  • Jak hasit fotovoltaickou elektrárnu – metodický pokyn

    Jeden komentář u “Jak hasit fotovoltaickou elektrárnu – metodický pokyn

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    Přesunout se na začátek