eFVE.cz

Portál o fotovoltaických elektrárnách

Jak hasit FVE na rodinném domě – metodický pokyn

Sotva jsem dopsal článek Jak hasit FVE obecně, tak jsem našel i metodický pokyn přímo ušitý na rodinné domy. Má číslo P47 a ocitujeme opět hlavní pasáže. Najdeme ho zase na stejném odkaze jako v předchozím článku, tj. tady

„Pro účel tohoto metodického listu se FV systémem rozumí zařízení umístěné obvykle na střechách obytných budov s výkonem do 10 kWp“.

Takže super.

Požáry střechy s FV systémy rozdělujeme na:
a) požár elektroinstalace FV systému, zejména měničů nebo jistících prvků v rozvodech AC, ty však většinou nejsou součástí konstrukce střechy. K uvedenému požáru se přistupuje obdobně jako při hoření elektrických zařízení pod elektrickým napětím. Používají se nevodivá hasiva, např. CO2, práškové přenosné hasicí přístroje, popř. se aplikuje hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím do 400 V. Nutno postupovat s ohledem na nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud to lze, hořící zařízení (např. měnič) se odpojí od ostatních částí FV systému (FV panelů) nebo se FV systém odpojí od elektrické rozvodné sítě objektu případně i akumulátorů,

b) požár střešní konstrukce s FV panely a rozvodných kabelů mezi nimi,

c) požár budovy, na které je umístěn FV systém.

A opět „alibistický“ odstavec:

Při hasebních pracích s nemožností odpojení elektrické energie nad 400 V je možno v odůvodněných případech uplatnit oprávnění velitele zásahu dle právního předpisu:
„Velitel zásahu je oprávněn na nezbytnou dobu záchranu osob, zvířat nebo majetku přerušit v případě, kdy již nelze, ani přes vynaložení všech dostupných sil a prostředků, osoby, zvířata nebo majetek zachránit anebo pokračování v zásahu by bezprostředně ohrožovalo život zasahujících hasičů.“

Ideálně opět někam vedle piktogramu FVE napsat, že napětí stringu je méně jak 400V. Tedy samozřejmě, pokud je to pravda. Ale u malých elektráren třeba do 10 panelů na 1 string by to mělo být bez problémů.

 

  • Jak hasit FVE na rodinném domě – metodický pokyn

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    Přesunout se na začátek