eFVE.cz

Portál o fotovoltaických elektrárnách

Obecné zapojení FVE

V časopise Zpravodaj OEZ z roku 2010/1 je moc pěkný článek o obecném zapojení fotovoltaické elektrárny. Je tam znázorněn tok energie od fotovoltaického panelu přes jistící přístroje až k zapojení do distribuční soustavy. Celý článek je stručným a věcným popisem problematiky FVE v provozu s distribuční soustavou, takže si z něj dovolujeme citovat nejen obrázky, ale i popisy. Podrobnosti jednotlivých částí si uvedeme v dalších článcích na tomto webu.

Obecné zapojení FVE

Na obecném schématu fotovoltaického zdroje (Obr. 1) je znázorněn příklad, kde FVE pracuje společně s distribuční sítí. Zdrojem elektrické energie jsou zde  fotovoltaické panely v zapojení do pole, které je pak propojeno se střídačem. V případě většího počtu paralelně řazených řetězců (stringů)  je také nutno zajistit ochranu FV panelů proti zpětným proudům a dodat též nadproudovou ochranu kabelů fotovoltaického pole při případné poruše. Navíc je zde řešena ochrana proti přepětí (1). Jedná-li se někdy o výrazně delší vedení mezi fotovoltaickým polem a střídačem, je dobré použít svodiče přepětí nejen u měniče, ale i v blízkosti samotných fotovoltaických polí.

K zajištění údržby střídače je nutné splnit požadavek na jeho možné odpojení od AC i DC strany, a proto jsou u střídače (měniče)  instalovány DC odpínač (2) a AC odpínač (3). V případě, že je funkčně zajištěno, aby vypnutí (zapnutí) DC strany probíhalo vždy bez zátěže, tzn. že AC strana bude vypínána dříve a zapínána následně, pak lze na místě DC strany použít i odpojovač (odpojovač je v podstatě odpínač, který ale může vypínat obvod jen bez zátěže).

Za AC odpínačem je instalován svodič přepětí (4), který je doporučen především z hlediska dlouhého vedení. Dále může být zapojeno místní měření elektrické energie vyrobené fotovoltaickým zdrojem (vlastní podružný elektroměr), které je následně připojeno přes jistící přístroj k rozvaděči (5). V případě FV zdroje velkého výkonu jsou do rozvaděče připojeny přes jistící přístroje jednotlivé paralelní větve fotovoltaického zdroje. Rozvaděč a následný celý elektrický rozvod je chráněn ze strany připojení k distribuční síti svodičem přepětí (6). Měření dodané a spotřebované energie (výroba a spotřeba v místě – zelený bonus) nebo jen dodané energie (pouze výroba bez spotřeby) předchází hlavní odpínač rozváděče (7). Rozvaděč, odpínač a vedení směrem k distribučnímu rozvodu je chráněno proti přetížení a zkratu hlavním jistícím přístrojem (8).

Na druhém obrázku je pak rozebráno Fotovoltaické pole.

V případě většího počtu paralelně řazených řetězců ve fotovoltaickém poli je nutné zajistit ochranu FV panelů proti zpětným proudům a také nadproudovou ochranu kabelů. Jištění stringů (9) je občas opomíjeno, a to v souvislosti s tím, že zkratový proud Isc fotovoltaického panelu je jen o 10 až 20% větší než jeho jmenovitý provozní proud.
V případě aplikace s počtem stringů maximálně 2 včetně, nehrozí poškození panelu poruchovým zpětným proudem vyvolaným zkratem. Riziko tepelného přetížení kabelů vlivem zkratu lze v tomto případě řešit jejich vhodným předimenzováním. Při větším počtu paralelních stringů (od 3 nahoru) je nutno vzít v potaz hodnotu možného zpětného proudu s ohledem na maximální dovolený zpětný proud fotovoltaického panelu.

Fotovoltaické pole

 

 

  • Obecné zapojení FVE

    2 komentáře u „Obecné zapojení FVE

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    Přesunout se na začátek