eFVE.cz

Portál o fotovoltaických elektrárnách

První země, která se spoléhá pouze na vítr a slunce

Neobvyklý experiment v Karibiku: Ostrov Aruba chce být první zemí na světě, která se stane zcela nezávislou na ropě a plynu. Technologie z Berlína má vzdálenému ostrovu pomoci.

Je dobře známo, že v Berlíně a okolí je mnoho jezer. Žádný z turistických průvodců v hlavním městě však neříká, že Berlín má také 15 000 obydlených ostrovů – a že všechny jsou ve čtvrti Adlershof. Ostrovy a jejich obyvatelé se ve skutečnosti vejdou do velké prosklené průmyslové haly plné elektroniky, baterií a transformátorů.

V této hale společnost Younicos simuluje napájení ostrovů, které nejsou připojeny k větší síti. V současné době zde běží elektrická síť ostrova Azor.

Cíl tohoto projektu je ambiciózní. Cílem společnosti je ukázat, že elektrické sítě lze pomocí technologie společnosti do značné míry převést na obnovitelné energie. Toto je hlavní technologická výzva: dodávky elektřiny z větru a slunce kolísají s počasím, ale spotřeba domácností a společností ne.

Vysoké nároky na technologii

Mřížky musí být upraveny tak, aby bylo možné použít více zelené elektřiny, ale také proudí, když jsou větrné turbíny nečinné a na solární moduly buší déšť. Potřebujete skladovací zařízení, ve kterých je skladována elektřina a ze kterých v případě potřeby proudí. A potřebují moderní technologii, která zajistí, aby větrné turbíny, solární moduly, sítě a systémy pro skladování energie fungovaly tak dobře, aby se napájení nezastavilo. Younicos věří, že mají technologii, jak toho dosáhnout.

Technologie z Berlína by mohla být rozhodující součástí ambiciózního projektu na druhém konci světa: na karibském ostrově Aruba. Jejich vláda si stanovila ambiciózní cíl: Ostrovní stát se má stát první ekonomikou na světě, která bude vyrábět energii výhradně z obnovitelných zdrojů, jako je vítr, slunce a biomasa.

Vláda ostrovního státu se potýká s důsledky rychlého růstu za posledních 25 let. Populace ostrova během tohoto období rychle rostla a rychlým tempem rostl také cestovní ruch, který je v současnosti nejdůležitějším ekonomickým faktorem země. Každý rok na ostrov přijde 1,5 milionu návštěvníků, většinou z USA, a počet hotelových pokojů se čtyřnásobně zvýšil z 2 000 na 8 000. „Máme hustotu obyvatelstva 500 lidí na kilometr čtvereční.“

Ostrov chce obrátit celou svou ekonomiku naruby

To je víc než v New Yorku, “uvedl premiér Mike Eman při prezentaci studie proveditelnosti. „Právě teď je náš ekonomický růst tažen potřebou turistického průmyslu po více hotelových pokojích.“ Tento druh růstu lze převést na blahobyt populace pouze s velkým úsilím. ““

Proto tyto plány nejsou jen o soběstačném zásobování energií: Vláda chce obrátit celou ekonomiku ostrova vzhůru nohama a učinit ji udržitelnější. Patří sem například také přívod vody. Aruba doposud získávala pitnou vodu z moře: Voda se čistí v odsolovacích zařízeních, což je energeticky náročný a nákladný proces.

Obyvatelstvo by proto mělo v budoucnu ušetřit více vody a měly by tomu pomoci nové technologie. Vláda chce také na ostrově zřídit vlastní zemědělství, které doposud dodávalo veškeré jídlo lodí nebo letadly. A dokonce i cestovní ruch by se měl stát udržitelnějším, aby lépe vyhovoval potřebám ostrovanů.

Nová pracovní místa pro vysoce kvalifikované ostrovany

Vláda dokonce doufá, že v určitém okamžiku bude schopna přeměnit technologické know-how, které je nutné k transformaci ekonomiky na samotný exportní produkt. Ostatní ostrovní národy se již zajímají o to, co se děje na Arubě. Na ostrově by měl být vytvořen samostatný ekonomický sektor, který by se zabýval tématem udržitelnosti a s ním pracovních míst pro vysoce kvalifikované ostrovany. Dnes na trhu práce dominují pracovní místa v cestovním ruchu.

Ostrovní stát již učinil značný pokrok směrem k udržitelnosti: 20 procent energie spotřebované na ostrově pochází z větrné energie. V současné době se plánuje druhá větrná farma, která spolu s menšími solárními projekty zajistí, že tento podíl v budoucnu vzroste na 40 nebo dokonce 50 procent. Ale pak se to stane problematickým. „Druhých 50 procent nebude snadné,“ řekl Permier Eman. Napájení větrnou energií je problematické, protože to ohrožuje stabilitu sítě kvůli kolísající nabídce.

Technologie Younicos by mohla pomoci tyto problémy vyřešit. Ti dva se spojili v Carbon War Room (CWR), iniciativě zahájené britským podnikatelem Richardem Bransonem. Chce spojit podnikatele, vynálezce a finančníky, aby vytvořili výnosné koncepty, které by pomohly předcházet skleníkovým plynům. Zakladatelé doufají, že mnoho podnikatelů po celém světě bude kopírovat výsledné koncepty. Tento týden CWR a berlínská projektová společnost Triad založily společnost Carbon War Room Germany k propojení společností v této zemi pro projekty v oblasti klimatu.

Model pro další vzdálené ostrovy

Iniciativa považuje transformaci Aruby na první plně regenerativní ekonomiku za ukázkový projekt. To, co funguje zde na karibském ostrově, by mohlo sloužit jako model pro mnoho dalších ostrovů po celém světě. Carbon War Room napočítal celkem 15 000 ostrovů po celém světě, které nejsou připojeny k energetické síti. Elektřina se tam často vyrábí obzvláště špinavým způsobem: pomocí generátorů, které spolknou naftu a v případě Aruby dokonce těžkou naftu.

Společnost v současné době také jedná s vládou Aruby o tom, jak by mohla vypadat přeměna tamní energetické sítě. Kromě technických problémů existují i ​​finanční problémy: Přeměna dodávky energie pro 100 000 obyvatel Aruby bude pravděpodobně stát něco málo přes miliardu dolarů. Za tímto účelem je třeba najít investory.

zdroj: https://www.welt.de

První země, která se spoléhá pouze na vítr a slunce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přesunout se na začátek