eFVE.cz

Portál o fotovoltaických elektrárnách

Solární energie – lepší než větrná energie?

Německo není známé jako obzvláště slunná země. Větrné turbíny zde vyrábějí dvakrát tolik elektřiny než solární systémy. Ale to by se mohlo změnit. Za příznivých podmínek je nyní elektřina vyrobená sluneční energií „nejlevnější ze všech dob“. To nedávno napsala Mezinárodní energetická agentura (IEA) ve své výroční globální energetické zprávě. Měli by se politici při přechodu na energii spoléhat více na solární energii než na větrnou? I bez ohledu na cenu nabízí fotovoltaika oproti větrné energii určité výhody.

Rostliny mohou růst pod solárními parky

Stále více příkladů ukazuje, že solární parky lze kombinovat se zemědělstvím. K tomu jsou vhodné ovocné a bobulové plodiny. Ve Francii již rostou révy vinné pod solárními panely. Tento trend se nazývá „zemědělská fotovoltaika“. Fraunhoferův institut pro solární energetické systémy ve Freiburgu již takové testy vyhodnotil. Výsledek: sklizeň pod fotovoltaickými moduly může být trochu horší, ale farma může využívat relativně levnou elektřinu. A sluneční soustava poskytuje stín, takže chrání rostliny a půdu před vysycháním během horkých období – a chrání bobule před krupobitím. Fraunhoferův institut odhaduje, že pokud by na čtyřech procentech německé zemědělské půdy byly další fotovoltaické systémy, pokrylo by to všechny německé potřeby elektřiny. Samotné oblasti pěstování ovoce a bobulovin by proto byly dostatečné.

Solární parky jsou šetrnější k životnímu prostředí

Studie zveřejněná v prosinci 2019 Federální asociací pro nový energetický průmysl ukázala, že ptáci, kobylky a motýli se již stále častěji usazují v konvenčních solárních parcích. Solární parky se však nyní stále více vytvářejí jako biotopy. Pod a mezi solárními moduly je dostatek prostoru pro hmyz, ptáky a králíky. V oblasti kolem Cottbusu již existuje pět těchto „solárních parků pro biotopy“.

Kombinací solárních parků s jiným využitím snižují spotřebu půdy. Naproti tomu je obtížné kombinovat větrné turbíny s biotopy, jen proto, že listy rotoru mohou být pro ptáky nebezpečné.

Solární energii lze vyrábět ve městech – a snadněji ji využívat v provozu.

„Přechod na energii je v současnosti de facto venkovským projektem,“ připouští Wolfram Axthelm v podcastu SWR2 Wissen. Je politickým ředitelem Německé asociace pro větrnou energii. „Energetický přechod však musí do města přijít, jinak nebudeme schopni čelit výzvám elektronické mobility“. Větrné turbíny však nelze postavit v hustě osídlených oblastech. A problémy s přijetím existují i ​​na okraji osad. Solární systémy lze naproti tomu snadno instalovat na střechy. I v nejmenší chatě máte doslova prostor.

Solární systémy jsou škálovatelné

To přináší další výhodu. Fotovoltaika funguje ve velkém i malém měřítku. Výsledkem je větší rozmanitost aktérů a nabízí výhody decentralizovanějšího zásobování energií.

Fotovoltaika funguje od malých jednotek na balkoně až po otevřené systémy,“ říká Andreas Bett z Fraunhoferova institutu ve Freiburgu. V případě větru to není tak snadné, prostě to musí být velké systémy. “To zase omezuje jak flexibilitu, tak skupinu možných investorů.

Solární energie je stále levnější a levnější

V srpnu 2020 Asociace německých inženýrů (VDI) zveřejnila studii s názvem: „Fotovoltaika v energetickém systému. Divoká karta energetického přechodu? “Byl vytvořen týmem z Technické univerzity v Hamburku, ale sdílel odpovědnost za výbor„ Obnovitelné energie “VDI. V něm odborníci, z nichž půl tuctu s titulem profesor, uvádějí: Velké solární systémy mohou vyrábět elektřinu za méně než 1 Kč / kWh i v Německu a po ekonomickém odpisu, i když již není k dispozici státní cenová záruka. To znamená, že „fotovoltaické systémy, na které se vztahuje zákon o obnovitelných zdrojích energie, mohou z hlediska nákladů dodávat do sítě bezkonkurenční elektřinu.“

Je politika příliš pomalá?

Na základě tohoto potenciálu mnozí odborníci považují současnou energetickou politiku týkající se fotovoltaiky za příliš váhavou. „Abychom měli šanci splnit pařížskou dohodu o ochraně klimatu, museli bychom každý rok přidat 18 až 20 gigawattů fotovoltaiky,“ uvádí energetický expert Volker Quaschning z berlínské technické a ekonomické univerzity. Zákon o obnovitelných zdrojích energie však stanoví pouze roční rozšíření o 2,5 gigawattů. „Nyní existuje nový návrh zákona, byla vyřešena čísla kolem pěti gigawattů – ale to je stále čtyřikrát příliš málo na ochranu klimatu.“

zdroj: https://www.swr.de

  • Solární energie – lepší než větrná energie?

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    Přesunout se na začátek