eFVE.cz

Portál o fotovoltaických elektrárnách

Komunitní energetika pro bytové domy SVJ od 2023

Díky nové vyhlášce energetického regulačního úřadu (ERU), která bude platná od 1. ledna 2023, bude SVJ moci energii vyrobenou z fotovoltaické elektrárny sdílet do jednotlivých bytových jednotek. V praxi to bude vypadat tak, že se vytvoří energetická komunita a každému bytu bude přiřazený procentuální podíl (tzv. alokační klíč) na fotovoltaické elektrárně. Tyto podíly si jednotlivé SVJ určí nejčastěji podle podílu jednotlivých bytů na společných prostorech, podle kterého vlastník platí do fondu oprav. Jedná se o komunitu, která vznikne neformálně pouze mezi elektroměry na základě vyplněné žádosti.

Není to tedy žádný právní subjekt. Pro vznik energetické komunity jsou nutné takzvané „chytré elektroměry„, které dokáží měřit průběhově a započítávat výrobu fotovoltaické elektrárny oproti spotřebě bytových jednotek v čtvrthodinových intervalech. Vznik komunity je v podstatě jednoduchý administrativní úkon v podobě jednoho vyplněného formuláře. Fotovoltaická elektrárna se připojí na elektroměr pro společné prostory.

Stávající elektroměr bude nahrazen elektroměrem čtyřkvadrantním. Například v bytovém domě se třemi vchody pravděpodobně existují tři samostatné elektroměry pro společné prostory – jeden elektroměr pro každý vchod. Vzniknout tedy tři samostatné fotovoltaické elektrárny a pokud se SVJ rozhodne založit energetickou komunitu, tak vzniknou tři samostatné energetické komunity – jedna komunita na jeden vchod.

Energii z FVE kterou nespotřebujete ani ve společných prostorech ani v rámci komunity budete prodávat do sítě. Nová vyhláška energetického regulačního úřadu řeší i takzvané výrobní EANy. Každá fotovoltaická elektrárna bude mít výrobní EAN díky kterému si provozovatel FVE bude moci vybrat komu bude energii z FVE prodávat.

Na trhu již v současné době existuje několik subjektů, které přetoky fotovoltaických elektráren vykupují buď za spotové ceny a nebo za smluvní fixní ceny.  Díky FVE budete šetřit ve společných prostorech, jednotlivé byty budou mít úsporu díky energetické komunitě a dále budete mít příjem z prodeje přetoků do sítě.

  • Komunitní energetika pro bytové domy SVJ od 2023

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    Přesunout se na začátek