eFVE.cz

Portál o fotovoltaických elektrárnách

Solární energie a její místo v energetické směrnici EU

Solární energie a její místo v energetické směrnici EU

Solární energie získává stále větší popularitu díky své ekologické a udržitelné povaze. V posledních letech se stala klíčovým hráčem v oblasti obnovitelných zdrojů energie a zaujala významné místo v energetické směrnici Evropské unie.

Na začátku roku 2021 EU přijala energetickou směrnici, která si klade za cíl dosáhnout do roku 2030 podíl obnovitelných zdrojů energie na 32 % a snížit emise skleníkových plynů o 40 % ve srovnání s úrovní z roku 1990. Solární energie hraje klíčovou roli v dosahování těchto cílů.

Důvodem, proč solární energie zaujímá v energetické směrnici EU významné místo, je její udržitelnost a neomezená dostupnost. Sluneční záření je jedním z největších zdrojů energie na Zemi a jeho využití neprodukuje žádné emise skleníkových plynů. To znamená, že solární energie je čistá a šetrná k životnímu prostředí.

Díky technologickému pokroku se solární panely staly stále efektivnějšími a cenově dostupnějšími, což dělá solární energii atraktivní volbou pro spotřebitele i podniky. EU se zaměřuje na podporu vývoje solárních technologií a investuje do infrastruktury pro zvýšení využívání solární energie.

Dalším důležitým aspektem solární energie v energetické směrnici EU je podpora decentralizace energetiky. Solární panely se mohou instalovat na střechy domů či podniků, což umožňuje vytvářet energii přímo na místě spotřeby. Tím se snižuje závislost na centrálních energetických zdrojích a zvyšuje se energetická soběstačnost.

Význam solární energie v energetické směrnici EU je tedy zřejmý. Její udržitelnost, neomezená dostupnost a schopnost podporovat decentralizaci energetiky ji činí klíčovým prvkem v dosahování cílů snižování emisí skleníkových plynů a zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie. S rozvojem solárních technologií a podporou ze strany EU se očekává, že solární energie bude hrát ještě větší roli v budoucnosti energetiky v Evropě.

  • Solární energie a její místo v energetické směrnici EU

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

    Přesunout se na začátek